İSG-Ç

MİSYONUMUZ ve VİZYONUMUZ

Çalışanlar için güvenli çalışma koşullarının sağlanması ve yapım süreciyle ilgili risklerin minimuma indirilmesi, GENCO’nun İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki birincil görevidir.İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası gereği Şirket’in en büyük önceliği çalışanların yaşamının ve sağlığının korumasıdır. GENCO, İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki hedeflerine ulaşmak için faaliyet alanlarında gerekli önlemleri alır, uygular ve alınan önlemleri periyodik olarak gözden geçirir.

Şirket, bünyesinde çalışan bütün personellerin görev ve sorumluluklarını açıkça tanımlayan bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi oluşturmuş ve bu sistem Şirket’in faliyet gösterdiği bütün alanlarda uygulanmaktadır. Şirket genelinde İş Sağlığı ve Güvenliği alanında kapsamlı denetimler gerçekleştirilerek mevcut sistemin sürekliliği ve geliştirilmesi sağlanır.

GENCO, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında çalışanlarının eğitimine, gelişimine büyük önem vermektedir. Bu bağlamda çalışanlarına periyodik eğitimler,seminerler sağlar ve kalifikasyon süreçlerini takip eder.Şirket, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yasal gerekliliklerin karşılanmasının yanı sıra sektördeki uluslararası gelişmelerden ve standartlardan yararlanarak çalışma alanlarında liderlik göstermeleri için çalışanlarına IOSH, NEBOSH gibi uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri sağlar.

Çalışanlarının sadece fiziki değil ruhsal sağlığına da önem veren Şirket, çalışma koşullarının sürekli iyileştirilmesi ve mesleki risklerim minimuma indirilmesi için alanında uzman kuruluşlardan hizmet alarak çalışma alanlarında özel değerlendirmeler yapar. Bu değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkan bulgulara göre gerekli iyileştirmeleri yaparak çalışanlarına daha konforlu ve güvenli işyerleri sağlar.

Periyodik raporlama sistemi ile mevcut İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi değerlendirilmekte, kilit performans değerlendirmeleri aracılığı ile çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği performanslarının ölçülerek istatistiki veriler ışığında gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır.

GENCO, İş Sağlığı ve Güvenliğinin herkesin sorumluluğu olduğuna inanmaktadır. Bu nedenle düzenli olarak gerçekleştirilen özendirici programlar aracılığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği konularında örnek davranış sergileyen çalılşanlar teşvik edilerek; çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği konularına aktif katılımları sağlanmaktadır.

İSG-Ç POLİTİKALARI

ÇALIŞMA KOŞULLARININ ÖZEL DEĞERLENDIRMESI

28 Aralık 2013 N 426-FZ tarihli “Çalışma Koşullarının Özel Değerlendirmesi Üzerine” Federal Yasası uyarınca, GENCO Şirketi, bulunduğu tüm tesislerde çalışma koşullarının özel bir değerlendirmesini yapar. Çalışma koşullarının özel değerlendirmesinin sonuçlarına dayanarak, çalışma koşullarını iyileştirmek için önlemler geliştirilir ve uygulanır. GENCO Şirketi, işyerlerine modern ekipman, araç, toplu ve kişisel koruyucu ekipman sağlayarak, işyerlerinin ergonomisini geliştirerek ve yeni üretim süreçleri getirerek zararlı işyerlerinin sayısını azaltmayı amaçlamaktadır. GENCO Şirketi, nesnel nedenlerle zararlı faktörlerin etkisinin tamamen ortadan kaldırılmasının mümkün olmadığı işyerlerinde çalışan işçilerle ilgili olarak, tedavi edici ve önleyici beslenme sağlanması, ücret artışı vb. gibi önlemlerle Rusya Federasyonu mevzuatının tüm gerekliliklerine uyar.

Vologda Eyaleti

Leningrad Eyaleti

St. Petersburg

Murmansk Eyaleti

Menü